Conditii generale

DEFINITII

Urmatoarele definitii vor completa contractul de transport fiind aplicate la conditiile deja stabilite.

  • NOI – Se refera la DRAGON STAR CURIER SRL, precum si la toti subsidiarii si afiliatii DRAGON STAR CURIER SRL si respectivii lor angajati, agenti sau contractori independenti.
  • DUMNEAVOASTRA – Se refera la client – expeditorul incarcaturii.
  • TRANSPORT, EXPEDIERE – Este reprezentat de toate operatiunile si serviciile legate de o marfa incredintata noua in vederea livrarii.
  • EXPEDIERE – Inseamna orice fel de documente, colete, pachete sau marfa ce calatoresc cu o singura nota de transport (NT) si care au fost acceptate de DRAGON STAR CURIER SRL
  • Partile intre care se incheie contractul

 

Dumneavoastra veti incheia contractul cu reprezentantii DRAGON STAR CURIER SRL sau cu oricare din companiile contractate de noi in vederea efectuarii expedierii. Prezentele Termeni si Conditii protejeaza  in acelasi timp pe toti cei care au contract cu noi pentru a colecta, transporta sau livra expedierea Dvs. DRAGON STAR CURIER SRL efectueaza transportul solicitat de Dumneavoastra in conditiile stabilite in contract.

 

 

 

Articole periculoase/interzise

DRAGON STAR CURIER SRL nu accepta expedierea marfurilor periculoase  sau interzise, in acord cu specificatiile DGR – ADR- Reglementarile internationale privind transportul marfurilor periculoase-, sau alte reglementari interne si internationale referitoare la transport.

– marfuri interzise standard la transport:

 – arme de foc sau parti componente, munitie de orice fel;

 – animale vii;

 – bani numerar

 – bijuterii, metale si pietre pretioase;

 – droguri;

 – materiale inflamabile sau alte bunuri al caror transport contravine legilor in vigoare.

 

Obligatiile partilor

Art. 1. OBLIGATIILE FURNIZORULUI:

  1. FURNIZORUL se va prezenta la adresa indicata, pana la ora 18:00, a aceleasi zile, dupa apelul telefonic al BENEFICIARULUI, apel facut pana la ora 15:30, de luni pana vineri.In caz de imposibilitate de preluare in acea zi FURNIZORUL va anunta telefonic BENEFICIARUL.

2.Furnizorul verifica in momentul ridicarii comenzii modul de ambalare a coletelor sau a documentelor (plicurilor).

3. Furnizorul se obliga sa expedieze in sistem rapid trimiterile postale primite in zilele de luni-vineri in tara si in Bucuresti intr-un termen de 24/48 de ore, in functie de volum si distanta fata de centrul local al furnizorului.

4.Sa returneze catre BENEFICIARULUI rambursurile in maxim 3-5 zile bancare de la data livrarii expeditiilor si incasarii rabursurilor.

5. Sa expedieze in sistem “usa in usa”, cu confirmare de primire, la cerere, mentionandu-se in cuprinsul acesteia: data, ora si numele persoanei care primeste efectiv expeditia, mentionand serie si numar CI, precum si sa transmita BENEFICIARULUI prin mijloacele stabilite de comun acord confirmarea de primire. Confirmarea de primire va fi comunicata beneficiarului in termen de maxim de 5 zile.

6.FURNIZORUL va preda destinatarilor trimiterile postale numai pe baza de semnatura de primire. Semnaturile de primire in original stau 6 luni la dispozitia BENEFICIARULUI la sediul Dragon Star Curierdin Bucurestisi pot fi puse la dispozitia BENEFICIARULUI, contra cost, fizic sau gratuit, in format electronic, numai la solicitarea acestuia.

7.FURNIZORUL va informa BENEFICIARUL telefonic sau in scris prin mesaj fax, despre eventualele adrese incomplete, gresite sau lipsa destinatar, in maxim 24 ore, din momentul in care se constata imposibilitatea livrarii, iar eventualele modificari sau retururi, in termen 7(sapte) zile lucratoare de la preluarea trimiterii postale. Dupa expirarea termenului de 7 zile, termen in care BENEFICIARUL este reavizat, FURNIZORUL, in cazul in care BENEFICIARUL doreste stationarea in punctul de contact peste termenul de stationare, va pastra in depozit trimiterile postale inca 3 zile, cu obligatia asumata de BENEFICIAR de a achita un tarif de depozitare in cuantum de 25 % din tariful trimiterii, pentru fiecare zi de depozitare.

8. FURNIZORUL va prelua trimiterile postale pe baza contractului de furnizare servicii postale intocmit in doua exemplare, ce trebuie sa contina: destinatarul, tipul serviciliului postal, nr. de colete, greutate, valoare declarata, iar dupa caz, rambursul sau plata la destinatie trecute la rubrica corespunzatoare.

9. Furnizorul are obligaţia de a păstra la dispoziţia utilizatorului timp de 9 luni de la data depunerii trimiterii poştale, toate trimiterile poştale care nu au fost predate destinatarului şi nici returnate expeditorului. După expirarea termenului de păstrare, trimiterile poştale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului în proprietatea Furnizorului.

10.Furnizorul decide asupra modalitatii de transport si a rutei.

11.Furnizorul se angajeaza sa aplice tariful ,alegand intre 2 variante:greutate fizica sau greutate volumetrica.

12.Furnizorul va aplica toate procedurile necesare corectiei eventualelor informatii eronate(adresa gresita,destinatar mutat,date de livrare incomplete)

13.Daca trimiterea postala nu poate fi livrata,se va emite o nota ce cuprinde:numarul trimiterii postale(,numar de telefon curier,adresa de mail furnizor),care ramane la adresa destinatarului trimiterii postale.Daca si la a doua incercare de livrare se esueaza,furnizorul va contacta beneficiarul care va stabili masurile ce se impun.

14.Furnizorul se obliga sa raspunda fata de beneficiar in cazul de pierdere,furt sau distrugere totala a trimiterii postale dupa cum urmeaza:

-cu intreaga valoare declarata de beneficiar in momentul trimiterii

-cu intreaga valoare declarata pentru trimiterile postale cu ramburs

-cu intreaga valoare a rambursului cand furnizorul a omis incasarea acestuia de la destinatar

-cu de 10 X valoarea serviciului in cazul in care valoarea trimiterii postala nu a fost declarata

15.Furnizorul se obliga sa raspunda fata de beneficiar in cazul pierderilor sau deteriorarilor partiale a trimiterilor postale dupa cum urmeaza”

-cu valoarea declarata pentru partea lipsa sau deteriorata inscrisa in proces verbal pentru trimiterile postale cu valoare declarata(pentru trimiterile preluate in forma deschisa)

-cu cota parte corespunzatoare greutatii lipsa din greutatea declarata pentru trimiterile postale cu valoare declarata)pentru trimiterile preluate in forma inchisa)

-cu de 10 x valoarea serviciului pentru cota parte

16.Furnizorul nu va factura contravaloarea serviciilor pentru trimiterile postale avariate.

17.Furnizorul se obliga sa transmita in original sau duplicat in cazul pierderii a documentului de predare a trimiterilor postale.

18.Daca din motive care tin de modul de organizare al activitatii furnizorul nu isi indeplineste contractul referitor la timpii de livrare,aceste servicii nu vor fi facturate.

19 Furnizorul este exonerat de aceasta raspundere in urmatoarele situatii de forta majora: seisme, furtuni, tornade ,incendii,Inundatii,razboi,revolutii,revolte,etatizari.

20.Furnizorul nu raspunde de defectele latente sau viciile trimiterii postale.

21.Furnizorul raspunde pentru continutul trimiterii postale,cantitativ si calitativ numai in cazul in care ambalajul prezinta urme de efractie sau deteriorare.

22.Furnizorul isi rezerva dreptul de a suspenda serviciile fara notificare prealabila in situatia in care exista trei luni de servicii prestate ,facturate si neachitate.

23.Furnizorul va rezolva orice sesizare sau reclamatie in termen de maxim trei luni si se obliga sa plateasca despagubirea in termen de 30 de zile de la solutionarea reclamatiei.

23. Furnizorul se obliga sa transmita facturile emise si anexa acestora in format electronic la adresa de e-mail indicata de BENEFICIAR.

24.. FURNIZORUL va pastra confidentialitatea datelor si informatiilor referitoare la BENEFICIAR.

Art. 2. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

1. BENEFICIARUL va emite comenzi pentru trimiterile postale pana la ora 15:30, in zilele de luni – vineri, punandu-le la dispozitia FURNIZORULUI in baza contractului de furnizare servicii postale; BENEFICIARUL are obligatia de a furniza informatii complete privind trimiterea postala: numele destinatarului, adresa exacta, nr.telefon, nume persoana de contact, greutate/continut colet,tipul serviciului solicitat, orele la care destinatarul poate fi gasit, atunci cand este cazul.In situatia in care comanda de ridicare a trimiterii postale este lansata dupa ora specificata mai sus, FURNIZORULnu mai garanteaza preluarea in aceeasi zi.

2. Raspunderea privind continutul trimiterii postale revine numai BENEFICIARULUI, in conditiile prevazute de lege. Astfel, nu se vor expedia: arme, munitii, stupefiante, substante toxice, inflamabile sau interzise,bijuterii, bani nedeclarati,animale vii. Raspunderea se extinde la valoarea intregului lot de trimiteri din interiorul mijlocului de transport eventual distruse prin explozia, inflamarea sau corodarea substantelor interzise la transport.

3. BENEFICIARUL va asigura trimiterea postala corespunzator din punct de vedere al sigurantei acesteia, in conformitate cu produsul expediat.(ambalaje de lemn sau carton presat umplut cu polistiren expandat,alt material protector-pentru trimiteri postale casante sau fragile : sticlarie, parbrize,bauturi,tablouri,gravuri,

electrocasnice,piese auto,echipamente IT.,etc.).

4. BENEFICIARUL poate folosi optional serviciul „valoare declarata”, urmand a fi despagubit la aceasta valoare in caz de deterioare, pierdere sau furt al trimiterii postale.

5. BENEFICIARUL are obligatia sa anunte FURNIZORULasupra oricaror modificari privind locatiile de preluare/livrare a trimiterilor postale inainte de momentul realizarii serviciului.

6.Beneficiarul este de acord ca in cazurile speciale generate de pierderea sau deteriorarea trimiterii postale sa primeasca despagubiri raportate la valoarea declarata a trimiterii postale.

7.Beneficiarul poate activa contra cost serviciul de transport al trimiterilor postale cu valoare declarata.

8.Orice reclamatie sau sesizare va fi notificata si transmisa in scris pe adresa sesizari@cureierdragonstar.ro.

9.Beneficiarul va pune la dispozitia furnizorului procesele verale si ambalajele originale pentru trimiterile postale ce fac obiectul reclamatiei in vederea expertizei.

6. BENEFICIARUL este de acord sa achite contravaloarea trimiterii postale dovedite de Furnizor,la tarifele precizate in Anexa1.Tarifele sunt calculate dupa greutatea fizica, volumetrica sau sunt determinate de lungime. In cazul in care BENEFICIARUL solicita facturarea catre destinatar sau catre o terta parte, iar una dintre partile mentionate nu plateste in termen de maxim 30 de zile, acesta va achita toate taxele trimiterii postale tur- retur.

7.Beneficiarul se obliga sa achite taxele de transport pentru trimiterile postale esuate si pentru redirectionari.

8. BENEFICIARULse obliga sa pastreze confidentialitatea articolelor ce fac obiectul prezentului contract.

 

Rute

Rutele precum si modul de transport ale expedierii Dvs. sunt la discretia DRAGON STAR CURIER SRL.

 

Tarife

Dvs. sunteti de acord sa achitati contravaloarea transportului intre doua locatii specificate pe nota de transport (NT), conform tarifelor in vigoare la data transportului sau in conformitate cu cele stabilite separat  cu Dvs. Toate taxele, TVA sau orice alta taxa generata de livrarea unei expedieri se vor achita la momentul livrarii. Intarzierea platii facturii duce la aplicarea de penalitati.

Modificarile survenite in tarif vor fi notificate BENEFICIARULUI cu 15 zile in avans.

Tarifele noastre se aplica pentru cea mai mare dintre greutatea fizica si cea volumetrica (obtinuta cu ajutorul relatiei de conversie volumetrica(LUNGIME x LATIME x INALTIME / 6000)).

In cazul in care clientul agreeaza ca DESTINATARUL sau TERTA PARTE sa achite contravaloarea serviciului de transport efectuat prin intermediul DRAGON STAR CURIER sau/si orice alte taxe sau costuri suplimentare, iar acestia refuza plata acestora, DRAGON STAR CURIER isi rezerva dreptul de a recupera de la CLIENT sumele in cauza.

Astfel, daca DESTINATARUL expedierii refuza sa plateasca EXPEDITORUL este de acord sa achite aceste sume in termen de 15 zile de la notificarea faptului ca DESTINATARUL refuza sa plateasca.

 

Ramburs

Serviciul RAMBURS presupune virarea rambursurilor CASH sau in contul clientului expeditor. DRAGON STAR CURIER, in baza contractului comercial semnat, este imputernicit sa incaseze sumele mentionate la rubrica ramburs. Pentru acest serviciu sunt acceptate expeditiile care indeplinesc in mod obligatoriu urmatoarele conditii:

Au valoare ramburs in lei, in limitele acceptate de DRAGON STAR CURIER, conform grilei de mai jos:

 

 

EXPEDITOR DESTINATAR RAMBURS CASH RAMBURS CONT COLECTOR
Persoana fizica Persoana fizica  10,000 lei  5,000 lei
Persoana fizica Persoana juridica  5,000 lei  5,000 lei
Persoana juridica Persoana juridica  5,000 lei  5,000 lei
Persoana juridica Persoana fizica  10,000 lei  10,000 lei

Termenul de trimitere a rambursului cash sau virament in cont colector este de 5 zile lucratoare.

 

Adrese gresite / imposibilitate de livrare

In cazul in care adresa de destinatie specificata de Dvs. este gresita vom face tot posibilul sa o corectam. Daca adresa corecta se afla la o alta destinatie, veti fi instiintat de aceasta.

 

In cazul in care expedierea nu poate fi livrata (destinatar lipsa de la domiciliu etc.), vom lasa o nota la adresa destinatarului prin care ii este adusa la cunostinta incercarea noastra de livrare. Nota va contine numarul notei de transport (NT) precum si un numar de telefon prin care acesta va putea contacta DRAGON STAR CURIER SRL pentru relatii privind respectiva expediere. Daca si a doua incercare de livrare esueaza, Dvs. veti fi contactat pentru a stabili masurile ce se impun. Sunteti de acord sa platiti orice taxe sau costuri suplimentare generate de returnarea expedierii, redirectionarea ei, distrugerea, incercarea de efectuare a unei noi livrari.

 

Garantiile Dvs. cu privire la securitatea expedierii

Dvs. declarati urmatoarele: Continutul expedierii a fost etichetat si ambalat corespunzator pentru a-l proteja impotriva riscurilor obisnuite de transport. Ati pregatit expedierea  in conditii de securitate prin intermediul angajatilor Dvs. si aceasta a fost  protejata impotriva actiunilor neautorizate in timpul ambalarii, depozitarii si transportului inainte de a fi preluata de DRAGON STAR CURIER SRL.

Descrierea continutului expedierii este conforma cu realitatea iar documentul de transport si adresa destinatarului sunt completate corect si lizibil. Expedierea nu are in componenta bunuri interzise sau restrictionate de regulamentele interne si internationale.

 

Limita de raspundere / Responsabilitatea noastra

A. Raspunderea noastra este limitata la cea mai mica dintre sumele urmatoare:

    – 150 LEI/expeditie

   –  valoarea reala a pierderii sau distrugerii totale sau partiale suferita de expediere, daca acesta a fost asigurata.

 

B. Nu suntem raspunzatori pentru circumstante independente de vointa noastra.

C. Arhivarea fizica a notelor de transport se face pe o perioada de 6 luni de la data intocmirii acestora. Dupa cele 6 luni va putem pune la dispozitie doar informatiile existente in soft nu si documentul de transport fizic.

 

Nu raspundem pentru pierderea, distrugerea, deteriorarea, nelivrarea sau livrarea gresita a unei expedieri sau a unei parti din aceasta in cazul in care sunt generate de urmatoarele situatii:

a) Cazul fortuit ce va include: blocaje rutiere (caderi de copaci, stanci, coliziuni in lant), surpari de terenuri in apropierea soselei; caderi de poduri, astupari de tunele montane, deraierea trenurilor in apropierea soselei, blocari naturale, greve neautorizate, revolte spontane regionale, accidente rutiere necauzate de catre conducatorul auto al uneia din partile contractante, conditii meteorologice nefavorabile bunei desfasurari a itinerarului propus, etc.;

 

b) Forta majora, ce va include: cauze naturale (seisme, cataclisme, furtuni devastatoare, tornade incendii naturale, inundatii, deversari de fluvii, parasiri de albii, etc.); cauze umane (starea de razboi, starea de asediu, etatizarea fortata=trecerea in proprietatea statului, revolutii, revolte populare, etc.). Cazul de forta majora poate fi invocat, dar urmeaza a fi sustinut in fata celeilalte parti daca este prezenta ca si clauza in contract, iar dovada atestarii acesteia trebuie adusa din partea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei.

 

c) Ambalaj neadecvat / necorespunzator, chiar in cazul in care expedierea dvs. a fost acceptata la transport de catre noi;

 

d) Defecte latente sau vicii ale expedierii;

 

e) Orice act sau omisiune a oricarei persoane din afara DRAGON STAR CURIER SRL: expeditorul, destinatarul, orice tert interesat, sau alte institutii guvernamentale.

 

f) Furnizorul isi asuma acordarea de despagubiri pentru nerespectarea timpilor de livrare in cuantum de 0.2% pe zi din valoarea de transport aferenta trimiterii postale in cauza. Furnizorului nu i se pot imputa penalitati sau alte tipuri de despagubiri rezultate din nerespectarea timpilor de livrare catre terti parteneri sau destinatari.

 

g) Pierderile speciale (pierderi de profit, de venit, dobanzi, piete de desfacere, licitatii) nu ne sunt imputabile.

 

h) Deteriorarile de natura electrica sau magnetica, stergerea inregistrarilor electronice, fotografice sau a imaginilor nu implica in vreun fel raspunderea noastra.

 

Extinderea limitei de raspundere

Riscul pierderii sau deteriorarii continutului unei expedieri poate fi acoperit prin extinderea limitei de raspundere. DRAGON STAR CURIER SRL pune la dispozitia clientilor sai acest serviciu suplimentar pentru care se percepe o taxa procentuala din valoarea declarata a expedierii; serviciul este activat doar daca se completeaza casuta corespunzatoare de pe N.T. si se efectueaza plata corelativa acestuia, conform contractului, se anexeaza copie a facturii marfii si ambalajul este securizat prin aplicarea .

Extinderea limitei de raspundere nu acopera pierderile indirecte sau speciale (mentionate in clauza 9 punctul B litera f) ca urmare a intarzierii, pierderii, deteriorarii totale sau partiale a expedierii Dvs.

 

Reclamatii

Reclamatiile Dvs. (expeditorul) cu privire la pierderea, livrarea gresita, deteriorarea partiala sau totala a expedierii precum si cele referitoare la angajatii DRAGON STAR CURIER SRL se vor face conform urmatoarei proceduri:

Reclamatia trebuie facuta in scris si trimisa la sediul central DRAGON STAR CURIER SRL.

Reclamatia trebuie documentata prin punerea la dispozitie a tuturor datelor relevante privind evenimentul.

Dvs. trebuie sa ne puneti  la dispozitie ambalajul original in vederea expertizarii acestuia.

Termenul de introducere a reclamatiei adresate furnizorului de servicii este de 30 de zile de la trimiterii postale.

Termenul de solutionare a reclamatiei de catre furnizorul de servicii postale este de maxim 30 de zile de la primirea reclamatiei.

Ne rezervam dreptul de a respinge reclamatia Dvs, in cazul in care nu este respectata procedura descrisa mai sus.DRAGON STAR CURIER SRL NU ESTE OBLIGAT SA ACTIONEZE ASUPRA RECLAMATIEI DVS. PANA IN MOMENTUL IN CARE NU S-A EFECTUAT PLATA CONTRAVALORII TRANSPORTULUI.

Litigiile se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar adresandu-se instantei de pe raza de domiciliu a PRESTATORULUI.

 

AMBALARE : CONDITII DE AMBALARE

CATEGORIE PRODUSE  /  TIP PRODUS /  AMBALAJ CORESPUNZATOR

MARFURI CASANTE:

– STICLARIE – Ambalaj de lemn sau carton presat, umplut cu polistiren  sau alt material protector

– PARBRIZE – Ambalaj de lemn sau carton presat, umplut cu polistiren  sau alt material protector

– TABLOURI / GRAVURII  –  Ambalaj de lemn sau carton presat, umplut cu polistiren  sau alt material protector

– BAUTURI / LICHIDE IMBUTELIATE IN STICLA – Ambalaj de lemn sau carton presat, umplut cu polistiren  sau alt material protector                                            –

MARFURI FRAGILE :

  – ECHIPAMENTE  ELECTRO CASNICE – Ambalaj de lemn sau carton presat, umplut cu polistiren  sau alt material protector . Ambalaj special pus la dispozitie de fabricant.

– DISCHETE, BENZI, C.D-URI TIPARITURI –   Ambalaj de lemn sau carton presat, umplut cu polistiren  sau alt material protector . Ambalaj special pus la dispozitie de fabricant.

– PIESE AUTO – Ambalaj de lemn sau carton presat, umplut cu polistiren  sau alt material protector . Ambalaj special pus la dispozitie de fabricant.

 

 
Design & Development by devCode Inc.